ecncm.com.cn
服务热线: 4000-600-511按2
您的位置:首页 > 口腔用品 > 派丽奥牙科用软膏
商品名称:派丽奥牙科用软膏
  • 商品编码:2329
  • 通用名称:盐酸米诺环素软膏
  • 生产厂家:日本新时代株式会社
  • 规格:0.5g
  • 单位:支 (整件数量:50 中包数量:5)
  • 批准文号:H20150106
  • 剂型:软膏
  • 零售价:¥59.50元
  • 购买数量:
  • 当前库存数量: 6045
资质文件 商品详细说明
质量标准
批件      
包装标签      
其他
说明书      
商标注册证

QQ客服热线